Основен предмет на дейност на Matevsoft

  • Бизнес консултации в областта на Информационните технологии
  • Проектиране и разработка на специализирани програмни продукти и уеб базирани приложения
  • Комплексни стандартизирани системи: счетоводство, склад, продажби, доставки, фактуриране
МАТЕВ СОФТ

Като партньор на Microsoft, Matevsoft се стреми да предоставя най-добрите практики и решения, базирани на най–новите Microsoft технологии.

Като среда за разработка използваме модерни средства, реализиращи последните технологии в областта на обектно - ориентираното програмиране. Използваните средства за разработка на софтуер позволяват качествена, бърза и лесна за поддръжка реализация на съответните финансови и бизнес процеси.

Matevsoft отправя цялостния си потенциал към задоволяване променливите и специфични изисквания на потребителите. При работа на клиентите със специализираните софтуерни приложения е осигурена квалифицирана помощ и системна поддръжка за всички продукти.

Разпространението на всички продукти, разработени от Matevsoft е като логично следствие на съвкупността от уникални технологии, постоянен диалог с потребителите и вложения високо-квалифициран труд.

 
Вие се свързахте с нас от IP адрес: 35.173.48.53