Приложения


Портал на Инспекция "БЕЗОПАСНОСТ"

ИНСПЕКЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ"

SMART SAFETY 2.1 - уеб базирано приложение, чрез което се регистрират настъпилите събития по безопасността на превозите в системата на железопътния транспорт.

CHECKUP REGISTER 1.0 - уеб базирано приложение за регистриране на контролната дейност в инспекцията.


Официална версия на приложението

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

RAILROAD REGISTER 1.0 - железопътен регистър и информационна система за поддръжка на железопътните превозни средства, собственост на ДП "НКЖИ".

Бързи връзки


Слушай музика и се забавлявай

Радио "Soft Dreams"

Слушайте и се забавлявайте с най-добрата музика.


Прогнозата на бате Емо