Matevsoft
Разработка на десктоп
и уеб базирани приложения
C#  .NET Framework  ASP.NET
Портфолио
Инспекция БП и ТСОС

Уеб базирани приложения, чрез което се регистрират настъпилите събития по безопасността на превозите в системата на железопътния транспорт и регистриране на контролната дейност в инспекцията.

Превозни средства

Железопътен регистър и информационна система за поддръжка на железопътните превозни средства, собственост на ДП НКЖИ.

Личен сайт с портфолио

Разработка на личния ми сайт с портфолио, на който се намирате в момента.