потребител: гост
Web design
Уеб дизайн
Изработка на десктоп приложения
Изработка на интернет приложения
НКЖИ
Инспекция Безопасност на превозите и ТСОС
НКЖИ
МАТЕВ СОФТ
  • Специализиран орган в структурата на ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"
  • Упражнява контрол върху работата и дисциплината на ръководния и изпълнителския персонал и състоянието на съоръженията и подвижния жп състав в ДП "НКЖИ"
  • Следи за изпълнение на нормативните актове, свързани с безопасността в железопътния транспорт